Akademik Personel

GENEL CERRAHİ ANABİLM DALI

Prof. Dr. AHMET PERGEL
Doç. Dr. GÖKHAN DEMİRAL
Dr. Öğr. Üyesi ALİ ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi MİKAİL UYAN
Dr. Öğr. Üyesi SÜLEYMAN KALCAN
Arş. Gör. BAHRİ KALYONCU
Arş. Gör. CİHAT SAĞIR